Edukacijske vježbe

EDUKACIJSKA VJEŽBA IHMS 16.-18. 12. 2016.

16.12.2016. - 18.12.2016.

Edukacijska vježba IHMS 16.-18. 12. 2016.

16.12.2016. - 18.12.2016.

Edukacijska vježba IHMS 10.-11. 12. 2016.

10.12.2016. - 11.12.2016.

Edukacijska vježba IHMS 28.-30.11.2016.

28.11.2016. - 30.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 26.-27.11.2016.

26.11.2016. - 27.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 25.-27.11.2016.

25.11.2016. - 27.11.2016.

TRENING IHMS 21.-24.11.2016.

21.11.2016. - 24.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 11.-13.11.2016.

11.11.2016. - 13.11.2016.

Edukacijska vježba MPDJ 4.-5.11.2016.

04.11.2016. - 05.11.2016.

Edukacijska vježba IHMS 4.-6.11.2016.

04.11.2016. - 06.11.2016.

TRENING IHMS 24.-27.10.2016.

24.10.2016. - 27.10.2016.

TRENING ZA VOZAČE 24.-25. 10. 2016.

24.10.2016. - 25.10.2016.

TRENING IHMS 18.-20. 10. 2016.

18.10.2016. - 20.10.2016.

TRENING IHMS 14.-16.10.2016.

14.10.2016. - 16.10.2016.

TRENING IHMS 30.09.-02.10.2016.

30.09.2016. - 02.10.2016.

TRENING IHMS 8.-10.07.2016

08.07.2016. - 10.07.2016.

TRENING IHMS 1.-3.07.2016. - Cres

01.07.2016. - 03.07.2016.

TRENING VOZAČI 28.-29.06.2016.

28.06.2016. - 29.06.2016.

TRENING VOZAČI 20.-21.06.2016.

20.06.2016. - 21.06.2016.

TRENING IHMS 07.-09.06.2016.

07.06.2016. - 09.06.2016.

Trening IHMS 27.-29. 05. 2016.

27.05.2016. - 29.05.2016.

TRENING TRIJAŽE U OHM-U 21.-22.05.2016.

21.05.2016. - 22.05.2016.

TRENING IHMS 20.-22.05.2016.

20.05.2016. - 22.05.2016.

TRENING IHMS 18.-20.05.2016.

18.05.2016. - 20.05.2016.

TRENING IHMS 16.-19. 05. 2016.

16.05.2016. - 19.05.2016.

TRENING IHMS 13.-15. 05. 2016.

13.05.2016. - 15.05.2016.

TRENING IHMS 09.-12. 05. 2016.

09.05.2016. - 12.05.2016.

TRENING ZA VOZAČE 07.-08.05.2016.

07.05.2016. - 08.05.2016.

TRENING VOZAČI 27.-28.04.2016.

27.04.2016. - 28.04.2016.

TRENING IHMS 25.-28.04.2016.

25.04.2016. - 28.04.2016.

TRENING TRIJAŽE U OHM-U 12.-13.04.2016.

12.04.2016. - 13.04.2016.

TRENING IHMS 11.-14.04.2016.

11.04.2016. - 14.04.2016.

Trening za vozače 29.-30.03.2016.

29.03.2016. - 30.03.2016.

TRENING IHMS 23.-25.03.2016.

23.03.2016. - 25.03.2016.

Trening IHMS 18.-20.03.2016.

18.03.2016. - 20.03.2016.

TRENING IHMS 18.-20.03.2016.

18.03.2016. - 20.03.2016.

TRENING IHMS 18.-20.03.2016.

18.03.2016. - 20.03.2016.

TRENING MPDJ 15.-16.03.2016.

15.03.2016. - 16.03.2016.

Trening za vozače 05.-06.03.2016.

05.03.2016. - 06.03.2016.

TRENING IHMS 04.-06.03.2016.

04.03.2016. - 06.03.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

26.02.2016. - 28.02.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

26.02.2016. - 28.02.2016.

Trening IHMS 26.-28.02.2016.

26.02.2016. - 28.02.2016.

Trening IHMS 24.- 26.02.2016.

24.02.2016. - 26.02.2016.

Trening MPDJ 05.-06.02.2016.

05.02.2016. - 06.02.2016.

Trening IHMS 29.-31.01.2016.

29.01.2016. - 31.01.2016.

Trening IHMS 25.-28.01.2016.

25.01.2016. - 28.01.2016.