Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Gospić

10.06.2022. - 12.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Gospić

06.06.2022. - 07.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

01.06.2022. - 03.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

23.05.2022. - 24.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

13.05.2022. - 15.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

02.05.2022. - 04.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

23.04.2022. - 24.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

08.04.2022. - 10.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

07.04.2022. - 08.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Lukač

06.04.2022. - 07.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

21.03.2022. - 23.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

09.03.2022. - 11.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Pregrada

04.03.2022. - 06.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

25.02.2022. - 27.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

23.02.2022. - 25.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

18.02.2022. - 20.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

10.02.2022. - 11.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

05.02.2022. - 06.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

13.01.2022. - 14.01.2022.