Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

28.09.2020. - 30.09.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

13.07.2020. - 15.07.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

08.06.2020. - 10.06.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

05.06.2020. - 07.06.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

01.06.2020. - 03.06.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

06.04.2020. - 08.04.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Pula

10.03.2020. - 13.03.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Pregrada

02.03.2020. - 04.03.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Zadar

21.02.2020. - 23.02.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Split

10.02.2020. - 13.02.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

24.01.2020. - 26.01.2020.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

17.01.2020. - 19.01.2020.