Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

24.02.2023. - 26.02.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

06.02.2023. - 08.02.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

16.01.2023. - 17.01.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

16.01.2023. - 17.01.2023.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

09.01.2023. - 11.01.2023.