Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Naziv operacije

Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

(Referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.03.0001)

Korisnička institucija – predlagatelj operacije

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Voditeljica projekta

Maja Dragosavac, dipl. pol.
maja.dragosavac@hzhm.hr

 

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.

Tematski cilj 9 – Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

Investicijski prioritet – OP ULJP 2014. – 2020.

Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.

Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ograničeni poziv (izravna dodjela sredstava)

Kratki opis projekta

Zbog uočene velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, proširenja Mreže hitne medicine i uočenih nedostataka u znanju i vještinama medicinskih sestara/medicinskih tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima, uočena je potreba za uvođenjem novih edukacijskih vježbi i njihovim intenzivnijim provođenjem kako bi se svi koji ulaze i rade u sustavu što prije educirali za potrebe zbrinjavanja hitnih pacijenata. Tijekom projekta definirat će se novi sadržaji postojećih edukacijskih programa te uskladiti postojeći sadržaji s novim smjernicama. Edukacija će se provesti kroz ukupno 62 tečaja kroz pet edukacijskih programa (EP): EP1 za medicinske dispečere, EP2 za doktore i medicinske sestre/medicinske tehničare u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP3 za vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP4 za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine i EP5 za medicinske sestre/medicinske tehničare u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. Zasebna edukacija kroz dva tečaja održat će se za buduće nove nacionalne instruktore. Ciljna skupina projekta su radnici u djelatnosti hitne medicine, a krajnji korisnici usluga hitne medicine koja sukladno zakonu mora biti jednako dostupna svim građanima u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta

Poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine

Specifični cilj projekta

Održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine

Očekivani rezultati projekta

Edukacija 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine
Povećanje broja nacionalnih instruktora
Izrađeni novi edukacijski materijali
Poboljšanje opreme za provođenje edukacija

Ukupan iznos projekta

9.414.904,10 HRK

Iznos bespovratnih sredstava

9.414.904,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta

44 mjeseca (14. svibanj 2018. – 14. prosinac 2021.)

Relevantne poveznice

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Održana edukacija za vozače

Vozači iz zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije uspj..

Opširnije
Održana edukacijska vježba EP2

Vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare održana je u Crikvenici od 9. do 12. prosinca 2021. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelat..

Opširnije
Održana vježba edukacijskog programa EP2

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama je od 22. do 25. listopada 2021. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore t..

Opširnije
Održana edukacijska vježba EP2

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Vodicama je od 5. do 8. lipnja 2020. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske ses..

Opširnije
Održana edukacija za medicinske dispečere

Vježba edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održana je u Valpovu od 14. do 17. studenoga 2019. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u d..

Opširnije
Edukacijska vježba EP2 4.-7. 5. 2019.

Vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare održana je u Vodicama od 4. do 7. svibnja 2019. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnost..

Opširnije
Edukacijska vježba EP3 17.-18. 4. 2019.

Prva vježba edukacijskog programa EP3 za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održana je od 17. do 18. travnja 2019. u Crikvenici. S novim programom prvi su se susreli vozači iz zavoda za hitn..

Opširnije
Edukacijska vježba EP2 3.- 6. 4. 2019.

U okviru projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Stubičkim Toplicama je od 3. do 6. travnja 2019. održana vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te me..

Opširnije
Edukacijska vježba EP4 28.-31. 3. 2019.

U sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine u Vodicama je od 28. do 31. ožujka 2019. održana vježba edukacijskog programa EP4 za radnike koji provode tr..

Opširnije
Edukacijska vježba EP2 21.-24. 3. 2019.

Prva skupina djelatnika, doktora te medicinskih sestra i tehničara, iz zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije prošla..

Opširnije
Edukacijska vježba EP1 14.-17. 3. 2019.

Stubičke Toplice bile su od 14. do 17. ožujka 2019. domaćin prvoj vježbi edukacijskog programa EP1 za dispečere medicinsko prijavno-dojavne jedinice održanoj u sklopu projekta Kontinuirano stručno osp..

Opširnije
Edukacijska vježba EP2 13.-16. 3. 2019.

Vježba edukacijskog programa EP2 za doktore te medicinske sestre i tehničare održana je u Valpovu od 13. do 16. ožujka 2019. u sklopu projekta Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnost..

Opširnije