• Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Najnovije vijesti

Hitni koridor

Hitni koridor osigurava zbrinjavanje unesrećenih u okviru "zlatnog sata", povećava mogućnost preživljavanja osoba stradalih u prometnim nesrećama te izravno utječe na smanjenje stope invaliditeta, mor..

Opširnije

Događanja

Hitna medicinska služba

HZHM