Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18)

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 125/19)

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (NN 133/20)

Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 147/20)

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (NN 136/21)

Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 119/22)

Uredba o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 156/22)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23)

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19)

Zakon o liječništvu (NN 121/03)

Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08)

Zakon o sestrinstvu (NN 121/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 117/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11)

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04)

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od 12. ožujka 2008. (NN 37/08)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 118/18)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 48/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 74/11)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 80/13) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (92/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19)

Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 42/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 85/22)

Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 114/22) 

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)