Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

dr. sc. Mislav Herman, dr. med., predsjednik

doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, dr. med., član

Slaven Babić, dr. med., član

Vedran Drljača, dipl. iur., član

Luka Pejčić, dipl. iur., član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća