Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

dr. sc. Mislav Herman, dr. med., predsjednik

prim. Milivoj Novak, dr. med., član

Slaven Babić, dr. med., član

Vedran Drljača, dipl. iur., član

Luka Pejčić, dipl. iur., član

Poslovnik o radu Upravnog vijeća