Često postavljana pitanja

U sklopu zajma Svjetske banke, 2009. godine započeo je Projekt unapređenja hitne medicinske službe (HMS) i investicijskog planiranja u zdravstvu kojim je Republika Hrvatska dobila jedinstven sustav hitne medicine: pacijentima je osigurana ujednačena, brža, dostupnija i učinkovitija hitna medicinska usluga, a zdravstvenim djelatnicima bolji uvjeti rada i stručno usavršavanje. Projekt je obuhvatio sve aspekte hitne medicine od osnivanja županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenih hitnih bolničkih prijama, uspostave medicinskih prijavno-dojavnih jedinica, obnavljanja voznog parka izvanbolničkom HMS-u do uvođenja specijalizacije hitne medicine te standardizacije postupaka, edukacije, medicinske opreme, uređaja i pribora u hitnoj medicini.

Hitna medicinska služba u RH organizirana je po modelu suradničkog i jedinstvenog sustava izvanbolničkog i bolničkog HMS-a te Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a ustrojavanjem takvog sustava hitne medicine osigurano je učinkovito i kvalitetno pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području RH.