Transfuzijska medicina

Telemedicinskom uslugom iz transfuzijske medicine omogućeno je pružanje transfuzijskih usluga u bolnicama kojima nedostaju liječnici specijalisti iz područja transfuzije. Hrvatski zavod za hitnu medicinu razvio je uređaj i aplikaciju za razmjenu materijala potrebnih za obavljanje raznih testova (BT, BT+DAT, BT+Rh Fenotip, N1, N1+Du, IAT, DAT, IAT+DAT). Telemedicinski specijalistički centar koji pruža telemedicinske usluge iz djelatnosti transfuzijske medicine bolnicama u Republici Hrvatskoj je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.

Broj obavljenih usluga u 2024.:

0

Teleradiologija

0

Telekardiologija

0

Transfuzijska medicina