Teletransfuzija

 

Naziv projekta: Teletransfuzija

Korisnička institucija: Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Izvor financiranja: Mehanizam za oporavak i otpornost 2021. - 2026., NextGenerationEU

O projektu: Transfuzijska medicina izuzetno je bitan segment u sveobuhvatnom procesu liječenja pacijenta. Broj specijalizanata transfuzijske medicine u Republici Hrvatskoj u linearnom je padu u svim gradovima i bolničkim ustanovama koje imaju transfuzijske odjele. Korištenjem telemedicinske platforme koja omogućuje interpretaciju prijetransfuzijskih i prenatalnih pretraga na daljinu, projekt Teletransfuzija osigurat će racionalnije korištenje dostupnih ljudskih resursa i usluga specijalista transfuzijske medicine, ali i smanjiti broj potrebitih dežurstava pružanjem podrške svim dionicima umreženim u sustav koje obuhvaća ovaj projekt.

Cilj projekta: Povezivanje bolničkih transfuzijskih centara na teritoriju RH i digitalizacija zdravstvenog dijagnostičkog procesa koji će putem telemedicine omogućiti transfuzijsku uslugu 24 sata na dan.

Rezultati projekta: Nabavljena medicinska i računalna oprema za očitovanje digitalnog snimka i kreiranje digitalnog nalaza za 35 telemedicinskih specijalističkih i pristupnih centara.

Ukupan vrijednost projekta: 14.916.854,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. veljače 2022. – 15. lipnja 2023.

Relevantne poveznice: https://planoporavka.gov.hr/

Prijava nepravilnosti