Pravilnici

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16)

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine  (NN 71/16)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11)

Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10)

Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12)

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19)

Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 86/2020)

Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 79/2011)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 131/2012)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 71/2016)