Edukacijske vježbe

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

19.12.2022. - 20.12.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

19.12.2022. - 21.12.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Karlovac

12.12.2022. - 14.12.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zadar

25.11.2022. - 27.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

21.11.2022. - 23.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

21.11.2022. - 23.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

19.11.2022. - 20.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

19.11.2022. - 21.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zadar

11.11.2022. - 13.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

07.11.2022. - 09.11.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

26.10.2022. - 28.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

14.10.2022. - 16.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

13.10.2022. - 14.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

11.10.2022. - 13.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

10.10.2022. - 11.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Split

10.10.2022. - 13.10.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Split

27.09.2022. - 30.09.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

21.09.2022. - 22.09.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

14.09.2022. - 16.09.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Šibenik

12.08.2022. - 14.08.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Dubrovnik

05.08.2022. - 07.08.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Dubrovnik

15.07.2022. - 17.07.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

29.06.2022. - 01.07.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Gospić

10.06.2022. - 12.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Gospić

06.06.2022. - 07.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

01.06.2022. - 03.06.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

23.05.2022. - 24.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

13.05.2022. - 15.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

02.05.2022. - 04.05.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

23.04.2022. - 24.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Velika Gorica

08.04.2022. - 10.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

07.04.2022. - 08.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Lukač

06.04.2022. - 07.04.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

21.03.2022. - 23.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

09.03.2022. - 11.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Pregrada

04.03.2022. - 06.03.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

25.02.2022. - 27.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Zagreb

23.02.2022. - 25.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Slavonski Brod

18.02.2022. - 20.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Ludbreg

10.02.2022. - 11.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

05.02.2022. - 06.02.2022.

Edukacijska vježba IHMS, Rijeka

13.01.2022. - 14.01.2022.