TRENING OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA ZA DISPEČERE MPDJ 02.06.2016.

Trening obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Karlovcu 2. lipnja 2016. Rješenje za provođenje treninga sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: