Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 23.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci 23. studenog 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

 


Podijeli: