Trening obnove stečenih znanja i vještina IHMS 13.-14.06.2016.

Trening obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Vinkovcima u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije od 13. do 14. lipnja 2016. Rješenje za provođenje treninga sukladno Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: