Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže u OHBP-u 3. 12. 2016.

U organizaciji Opće bolnice Zadar 3. prosinca 2016. održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina trijaže za medicinske sestre i tehničare u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu navedene bolnice u Zadru. Rješenje za provođenje edukacije sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine organizatorima je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: