Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 16. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u ispostavi Mali Lošinj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 16. prosinca 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: