Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 21.-22.10.2016.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Gospiću od 21. do 22. listopada 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: