Edukacijska vježba MPDJ 4.-5.11.2016.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Edukacijskom centru u Slavonskom Brodu od 4. do 5. studenog 2016. održat će se Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: