EDUKACIJSKA VJEŽBA OBNOVE ZNANJA I VJEŠTINA IHMS 10. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u Zadru 10. prosinca 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: