Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 8.-9. 12. 2016.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre i tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u Gospiću od 8. do 9. prosinca 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: