Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS 28.-29.11.2016.

Edukacijska vježba obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Karlovcu od 28. do 29. studenog 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: