Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 19.11.2016.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u Velikoj Gorici 19. studenog 2016. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: