e-USAVRŠAVANJE

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.12.2019.
13:00 h
Prof.dr.sc. Hrvoje Iveković, dr.med. Klinički bolnički centar Rebro, Zagreb. Uloga crijevnog mikrobioma kod nealkoholnog steatohepatitisa
Otkazano je predavanje koje je trebalo biti 12.12.2019. u 14:00 sati zbog bolesti predavačice.
Predavanje će se održati 17.12.2019. godine u 13:00 sati.

Raspored 3: OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar, OB "Dr. J. Benčević" - Slavonski Brod

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
10.12.2019.
13:00 h
Vladimir Draženović, dr. med, spec. virusolog,
voditelj Nacionalnog centar za influencu SZO, projekta GRIPASTOP i web portala gripa.hr,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Gripa i cijepljenje
Raspored 2: TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić), TMPC-252 (Ogulin)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
05.12.2019.
13:00 h
Vladimir Draženović, dr. med, spec. virusolog,
voditelj Nacionalnog centar za influencu SZO, projekta GRIPASTOP i web portala gripa.hr,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Gripa i cijepljenje
Raspored 1: TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
28.11.2019.
13:00 h
Izv. prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić dr. med, FESC, FEHRA
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana
Fakultet za Dentalnu Medicinu i Zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek
KARDIOVASKULARNA REHABILITACIJA
Raspored 2: TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić), TMPC-252 (Ogulin)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
21.11.2019.
14:00 h
doc.dr.sc. Marko Brinar, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb Dijagnostika i terapija crijevnog mikrobioma
Raspored 3: OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.11.2019.
13:00 h
Izv. prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić dr. med, FESC, FEHRA
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana
Fakultet za Dentalnu Medicinu i Zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek
KARDIOVASKULARNA REHABILITACIJA
Raspored 1: TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
24.10.2019.
14:00 h
dr Dora Grgić Sindrom bakterijskog prerastanja tankog crijeva
Raspored 3: OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.10.2019.
13:00 h
Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med., Damir Važanić, mag.med.techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD)
Raspored 2: TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
10.10.2019.
13:00 h
Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med., Damir Važanić, mag.med.techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD)
Raspored 1: TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
26.09.2019.
14:00 h
doc.dr.sc. Davorin Pezerović, Opća bolnica Vinkovci/Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku Funkcijski poremećaji gornjeg dijela probavne cijevi
OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
19.09.2019.
13:00
Jelena Slijepčević, magistra sestrinstva, Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb Sepsa u izvanbolničkim uvjetima
Raspored 2: TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.09.2019.
13:00
Jelena Slijepčević, magistra sestrinstva, Klinika za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb Sepsa u izvanbolničkim uvjetima
Raspored 1: TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
25.07.2019.
13:00
Hrvoje Stipančević, dr. med., specijalist medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu Split Dekompresijska bolest –algoritam postupka zbrinjavanja do rekompresijskog središta
Raspored 2: TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
18.07.2019.
13:00
Hrvoje Stipančević, dr. med,, specijalist medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu Split Dekompresijska bolest –algoritam postupka zbrinjavanja do rekompresijskog središta
Raspored 1: TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
27.06.2019.
13:00
Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med.,Hrvatski zavod za hitnu medicinu Hitni medicinski prijevoz helikopterom: indikacije, siguran pristup i priprema pacijenta
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
26.06.2019.
13:00
Dr.sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr.med.,Hrvatski zavod za hitnu medicinu Hitni medicinski prijevoz helikopterom: indikacije, siguran pristup i priprema pacijenta
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres), TMPC-251 (Ozalj), TMSC-066 (Duga Resa)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
25.04.2019.
13:00
Dr.sc. Paola Presečki, spec.neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
Multidisciplinarni pristup ranoj dijagnostici i liječenju Alzheimerove bolesti
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
18.04.2019.
13:00
Prof.dr.sc. Fran Borovečki, spec.neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
Multidisciplinarni pristup ranoj dijagnostici i liječenju Alzheimerove bolesti
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.04.2019.
13:00
Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med. Odjel za vaskularnu i plastičnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KB Sveti Duh, Zagreb
Skrb o kroničnoj rani na razini primarne zdravstvene zaštite
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka), TMPC-250 (Slunj), TMPC-248 (Vojnić)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
11.04.2019.
13:00
Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med. Odjel za vaskularnu i plastičnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KB Sveti Duh, Zagreb
Skrb o kroničnoj rani na razini primarne zdravstvene zaštite
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
02.04.2019.
13:00
Prof. dr.sc. Darija Vranešić Bender, Centar za kliničku prehranu, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb
Prehrana kod bolesnika s kroničnom upalnom bolesti crijeva
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
28.03.2019.
13:00
Marija Gomerčić Palčić, spec.pulmolog, Klinika za pulmologiju, KBC Zagreb
Pravovremeno otkrivanje astme
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
21.03.2019.
13:00
Marija Gomerčić Palčić, spec.pulmolog Pravovremeno otkrivanje astme
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavrsavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
05.03.2019.
13:00
Dina Ljubas Kelečić, mr. pharm., Centar za kliničku prehranu, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb
Zatajenje crijevne funkcije/sindrom kratkog crijeva
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar

e-Usavrsavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
28.02.2019.
13:00
prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb
Gastrointestinalna endoskopija: vodič za liječnika obiteljske medicine
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavrsavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
21.02.2019.
13:00
prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb
Gastrointestinalna endoskopija: vodič za liječnika obiteljske medicine
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavrsavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
19.02.2019.
13:00
Dina Ljubas Kelečić, mr. pharm. , Centar za kliničku prehranu, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb
Parenteralna prehrana: indikacije, kontraindikacije, komplikacije
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"