e-USAVRŠAVANJE

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
14.12.2017.
13:00
Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split, prim.doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med., spec. anesteziolog - reanimatolog, subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Akutni koronarni sy
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
12.12.2017.
13:00
predavanje iz KBC Rijeka, I. Erdemović, L.Đorevski Uloga medicinske sestre u hepatološkoj ambulanti,Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.12.2017.
13:00
Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split, prim.doc.dr.sc. Mihajlo Lojpur, dr.med., spec. anesteziolog - reanimatolog,  Akutni koronarni sy
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
05.12.2017.
13:00
Ivana Knežević Štromar, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb Neinvazivna ocjena fibroze jetre
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
28.11.2017.
13:00
Zavod za bolesti metabolizma, KBC Zagreb,doc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med. Porodična hiperkolesterolemija nije rijetka bolest!
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
23.11.2017.
13:00
KBC Zagreb Rebro, Klinika za bolesti srca i krv. Žila prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr.med. spec. internist - kardiolog Pristup bolesniku sa stabilnom anginom pektoris
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
16.11.2017.
13:00
KBC Zagreb Rebro, Klinika za bolesti srca i krv. Žila prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić, dr.med. spec. internist - kardiolog Pristup bolesniku sa stabilnom anginom pektoris
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
14.11.2017.
13:00
predavanje iz OB Vinkovci,M. Čebohin Smjernice za bolesnike s Crohnovom bolesti,Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
10.11.2017.
8:30
Hrvatsko gastroenterološko društvo,Centar za intervencijsku gastroenterologiju,Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Klinički bolnički centar Zagreb,prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med. XIV. radionica: Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.11.2017.
13:00
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb,Davor Radić Novosti u dijagnositi i liječenju hepatitisa C
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
26.10.2017.
13:00
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom, voditeljica Nacionalnog i Supranacionalnog laboratorija za tuberkulozu Svjetske zdravstvene organizacije,  Novosti u dijagnostici i praćenju tuberkuloze
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
24.10.2017.
13:00
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb,Hrvoje Iveković Endoskopija kod krončnih bolesti jetre
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.10.2017.
13:00
predavanje iz KBC „Sestre Milosrdnice“, G.Mirt, J Erceg / M Karažinec Utjecaj moderne prehrane na kronične upalne bolesti crijeva  /  Putovanja u egzotične zemlje bolesnika s kroničnim upalnim bolestima, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
05.10.2017.
13:00
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije s parazitologijom, voditeljica Nacionalnog i Supranacionalnog laboratorija za tuberkulozu Svjetske zdravstvene organizacije,  Novosti u dijagnostici i praćenju tuberkuloze
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
28.09.2017.
13:00
Klinika za dječje bolesti, KBC Split, Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, mr.sc. Tanja Kovačević,  dr.med., spec.pedijatar, Poremećaji srčanog ritma u dječjoj dobi
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
21.09.2017.
13:00
Klinika za dječje bolesti, KBC Split,Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, mr.sc. Tanja Kovačević,  dr.med., spec.pedijatar,     Poremećaji srčanog ritma u dječjoj dobi
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
20.06.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Jelena Lojzer, ms. Čišćenje pacijenata za kolonoskopiju, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
13.06.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Lana Valić, bacc. Sestrinstva Hepatocelularni karcinom, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
08.06.2017.
13:00
Zavod za pomorsku medicinu, Split, Hrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada,  Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
06.06.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Vlatka Rafaj, bacc. Sestrinstva Emocionalni i psihološki aspekti rada u procesu transplatacije jetre, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
01.06.2017.
13:00
Zavod za pomorsku medicinu, Split, Hrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada,  Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
30.05.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Sanja Hruškar, bacc. Sestrinstva Sy. GAVE - Primjena radiofrekventne ablacije, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
25.05.2017.
13:00
Opća županijska bolnica Vinkovci, dr. sc. Davorin Pezerović, dr. med., spec. gastroenterolog, Uloga obiteljskog liječnika u prepoznavanju bolesnika s neuroendokrinim tumorom
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
23.05.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Maja Đurđević, bacc. Sestrinstva Zdravstvena njega pacijenata, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
16.05.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Jadranka Brljak, mag. sestrinstva (MNS) Dezinfekcija u endoskopiji, Predavanje je namijenjeno samo medicinskim sestrama (HKMS)
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
11.05.2017.
13:00
Opća županijska bolnica Vinkovci, dr. sc. Davorin Pezerović, dr. med., spec. gastroenterolog, Uloga obiteljskog liječnika u prepoznavanju bolesnika s neuroendokrinim tumorom
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
18.04.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, dr. med., Klinika za radioterapiju i onkologiju, Mladen Radić, dr. med. Pristupi u liječenju bolesnika s neuroendokrinim tumorom: endoskopsko i sistemsko liječenje
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
13.04.2017.
13:00
Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje,  KBC Split,doc. dr. sc. Marko Jukić, dr. med. Etičke dvojbe pri liječenju boli
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
06.04.2017.
13:00
Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje,  KBC Split,doc. dr. sc. Marko Jukić, dr. med. Etičke dvojbe pri liječenju boli
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
04.04.2017.
13:00
Klinička bolnica Dubrava, doc. dr. sc. Mario Tadić, dr. med., Opća bolnica Vinkovci, Dinko Ladić, dr. med. Dijagnostika neuroendokrinih tumora
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
21.03.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med. Uvod u neuroendokrine tumore
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
16.03.2017.
13:00
Sveučilište u Splitu, FESB, prof. dr. sc. Dragan Poljak Izloženost ljudi neionizirajućim elektromagnetskim poljima
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
09.03.2017.
13:00
Sveučilište u Splitu, FESB,prof. dr. sc. Dragan Poljak Izloženost ljudi neionizirajućim elektromagnetskim poljima
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.03.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Marina Premužić, dr. med. Primarni sklerozirajući kolangitis
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Izvanredno predavanje

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
02.03.2017.
13:00
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med. spec. epidemiolog, voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, Sezona gripe 2016/2017 i cijepljenje protiv gripe
Lokacije:  Split (Nastavni zavod za javno zdravstvo), Split (KBC Split - TMSC-002), OB Vukovar, OB Požega, OB Koprivnica i OB Virovitica

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
16.02.2017.
13:00
Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Klinika za dječje bolesti, KBC Split, doc.dr.sc. Joško Markić, dr.med., spec.pedijatar Šok i reanimacija u dječjoj dobi 
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
09.02.2017.
13:00
Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi, Klinika za dječje bolesti, KBC Split, doc.dr.sc. Joško Markić, dr.med., spec.pedijatar Šok i reanimacija u dječjoj dobi 
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.02.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Marina Premužić, dr. med. Primarni bilijarni kolangitis  
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
17.01.2017.
13:00
Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Marina Premužić, dr. med. Autoimuni hepatitis
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
12.01.2017.
13:00
Klinika za dječju kirurgiju, KBC Split, mr. sc. Tomislav Šušnjar, dr.med., spec. dječje kirurgije Deformiteti prsnog koša u djece
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)