e-USAVRŠAVANJE

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
13.12.2018.
13:00
doc. prim. dr. sc. Jakov Meštrović, dr. med., Klinika za dječju kirurgiju, KBC Split Prijelomi distalnog humerusa u djece
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
06.12.2018.
13:00
doc. prim. dr. sc. Jakov Meštrović, dr. med., Klinika za dječju kirurgiju, KBC Split Prijelomi distalnog humerusa u djece
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
04.12.2018.
13:00
prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb Priprema bolesnika za endoskopske preglede
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
15.11.2018.
13:00
prim. Iva Žagar, dr. med., fizijatar-reumatolog, Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb Liječenje boli
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
08.11.2018.
13:00
doc.dr.sc. Nadica Laktašić-Žerjavić,Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb Liječenje boli
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
06.11.2018.
13:00
Agata Ladić, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KBC Zagreb Sindrom iritabilnog kolona
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
18.10.2018.
13:00
prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb Kontroverze u primjeni inhibitora protonske pumpe
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
04.10.2018.
13:00
prim. dr. sc. Hrvoje Iveković, internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb Kontroverze u primjeni inhibitora protonske pumpe
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
02.10.2018.
13:00
doc. dr. sc. Rosana Troskot Perić, dr. med., Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, KB „Sveti Duh“, Zagreb   Konstipacija 
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
27.09.2018.
13:00
dr.sc. Siniša Dunatov, dr.med. spec. neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Rijeka Poremećaji stanja svijesti
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
20.09.2018.
13:00
dr.sc. Siniša Dunatov, dr.med. spec. neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Rijeka Poremećaji stanja svijesti
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
04.09.2018.
13:00
doc. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med., Zavod za bolesti metabolizma, Klinički bolnički centar Zagreb    Gaucherova bolest 
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
14.06.2018.
13:00
Hrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu, Split Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta 
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
12.06.2018.
13:00
predavanje iz KBC Rijeka,K. Karlović Algoritam pripreme bolesnika na antikogaulantnoj terapiji za endoskopske pretrage
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
07.06.2018.
13:00
Hrvoje Stipančević, dr.med., spec. medicine rada, Zavod za pomorsku medicinu, Split Dekompresijska bolest – prva pomoć i postupak do rekompresijskog središta 
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
15.05.2018.
13:00
predavanje iz KBC Zagreb,J Brljak Dezinfekcija u endoskopiji
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
10.05.2018.
13:00
prof. dr. sc. Drago Rakić, dr med., internist-kardiolog, Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju dr. Rakić Prevencija iznenadne izvanbolničke smrti u Splitsko dalmatinskoj županiji
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
03.05.2018.
13:00
prof. dr. sc. Drago Rakić, dr med., internist-kardiolog, Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju dr. Rakić Prevencija iznenadne izvanbolničke smrti u Splitsko dalmatinskoj županiji
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
19.04.2018.
13:00
doc. prim. dr. sc. Davor Todorić, dr. med., specijalist dječje kirurgije, Klinika za dječju kirurgiju, KBC Splt Hirschsprungova bolest
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
12.04.2018.
13:00
doc. prim. dr. sc. Davor Todorić, dr. med., specijalist dječje kirurgije, Klinika za dječju kirurgiju, KBC Splt Hirschsprungova bolest
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
10.04.2018.
13:00
predavanje iz KBC Rijeka,J. Delić, D. Đurić Zbrinjavanje i enteralna prehrana bolesnika nakon kaustičnih ozljeda probavne cijevi
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
29.03.2018.
13:00
dr. sc. Jure Samardžić, dr. med., specijalist interne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb Suvremeni pristup u liječenju i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
22.03.2018.
13:00
dr. sc. Jure Samardžić, dr. med., specijalist interne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb Suvremeni pristup u liječenju i praćenju bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
13.03.2018.
13:00
predavanje iz OB Sisak,D. Kundrata, J. Mikulić Utjecaj umora medicinskih sestara/tehničara na siguran pristup u sestrinskoj skrbi za pacijente
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
22.02.2018.
13:00
prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split Prijeoperacijski pregled bolesnika i uloga obiteljskog liječnika
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
15.02.2018.
13:00
prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split Prijeoperacijski pregled bolesnika i uloga obiteljskog liječnika
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
13.02.2018.
13:00
predavanje iz KB Dubrava,B. Ružojčić Uloga medicinske sestre u njezi bolesnika oboljelih od dekompenzirane ciroze jetre u prva 24 sata
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 2

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
01.02.2018.
13:00
prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split Enteralna prehrana kod kuće
TMPC-004 (Hvar), TMPC-008 (Vis), TMPC-015 (Trilj), TMPC-016 (Vrlika), TMPC-002 (Korčula), TMPC-003 (Vela Luka)

e-Usavršavanje Raspored 1

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
18.01.2018.
13:00
prim. doc. dr. sc. Mihajlo Lojpur, dr. med., spec. anesteziolog - reanimatolog , subspecijalist intenzivnog liječenja, voditelj Zavoda za anesteziju, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Split Enteralna prehrana kod kuće
TMPC-001 (Supetar), TMPC-006 (Lastovo), TMPC-007 (Mljet), TMPC-031 (Metković), TMPC-024 (Rab), TMPC-025 (Mali Lošinj), TMPC-021 (Cres)

e-Usavršavanje Gastroenterološki program

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
16.01.2018.
13:00
predavanje iz KBC Zagreb,S. Zubak, S Borić Koordinacija transplantacije jetre
"ŽB Čakovec, OVB “Hrvatski ponos” Knin, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Ogulin, OB Virovitica, OB Našice, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar i OB Karlovac,Ova predavanja u sklopu gastroenterološkog programa su namijenjeni isključivo medicinskim sestrama i tehničarima koji rade na odjelima gastroenterologije u navedenim ustanovama"

e-Usavršavanje Raspored 3

Termin Predavač Tema predavanja Materijali
09.01.2018.
13:00
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju,Marina Premužić,KBC Zagreb, Novosti u dijagnostici i liječenju hepatitisa B
"OB Virovitica, OB Našice, OB Ogulin, OVB “Hrvatski ponos” Knin, ŽB Čakovec, OB ""Dr. Tomislav Bardek"" Koprivnica, OB Sisak, OŽB Vinkovci, OB Bjelovar, OB Karlovac, OŽB Požega, Gradska bolnica Pakrac, OB Vukovar"