Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

Od 6. do 8. ožujka 2015. u Krapinskim Toplicama održat će se tečaj Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima hitne medicinske službe, a organizatori su Hrvatski zavod za hitnu medicinu, HLZ Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

Uz teorijska znanja koja će se polaznicima prenijeti kroz predavanja i literaturu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, instruktori će polaznicima prikazati praktične vještine vezane za posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine. Također, tečaj sadrži i interaktivne radionice s prikazima pojedinačnih slučajeva na kojima će polaznici moći s voditeljima radionica rješavati konkretne zadatke.

 

Podijeli: