Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Varaždin

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Varaždinu od 23. do 24. rujna 2023. u organizaciji Opće bolnice Varaždin. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici Varaždin izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: