Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Sisak

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Sisku od 14. do 15. siječnja 2023. u organizaciji Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: