Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 13.-14.10.2017.

Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se od 13. do 14. listopada 2017. u Varaždinu u organizaciji Opće bolnice Varaždin. Rješenje za provođenje edukacije sukladno Edukacijskim programima osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine organizatorima je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: