Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine 01.-02.09.2017.

U organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara i Visoke tehničke škole u Bjelovaru će se od 1. do 2. rujna 2017. održati Edukacijska vježba za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima organizatorima je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: