Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 21.-23.03.2017.

U organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba od 21.-23. ožujka 2017. u Zagrebu održat će se Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: