Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 17.-19.02.2017.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 17.-19. veljače 2017. u Osijeku održat će se edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: