Edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 10.-12.02.2017.

U organizaciji zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije od 10.-12. veljače 2017. u Ludbregu održat će se edukacijska vježba za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: