Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 27.-28.09.2017.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u Rijeci od 27. do 28. rujna 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicine.

Podijeli: