Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 23.-24.09.2017.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima od 23. do 24. rujna 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicine.

Podijeli: