Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 22.-23.11.2017.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije u Šibeniku od 22. do 23. studenog 2017. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: