Edukacijska vježba za dispečere u MPDJ-u 21.-22.01.2017.

Edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u Osijeku od 21. do 22. siječnja 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: