Edukacijska vježba obnove znanja IHMS 27.03.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu 27. ožujka 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: