Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Zabok

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Zaboku 5. lipnja 2023. u organizaciji Opće bolnice Zabok. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici Zabok izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: