Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Dubrovnik

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Dubrovniku od 29. listopada 2023. u organizaciji Opće bolnice Dubrovnik. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Općoj bolnici Dubrovnik izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: