Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine, Bjelovar

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine održat će se u Bjelovaru 25. ožujka 2023. u organizaciji Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: