Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare IHMS 27.-28.05.2017.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije od 27. do 28. svibnja 2017. u Vinkovcima će se održati Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao im je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: