Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 13.-14.05.2017.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije od 13.-14. svibnja 2017. u Slavonskom Brodu  održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: