Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare IHMS 13.-14.03.2017.

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije od 13.-14. ožujka 2017. u Puli  održat će se Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre-tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe. Rješenje za provođenje treninga sukladno Edukacijskim programima izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: