Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 24.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu 24. studenog 2017. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: