Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 22.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 22. studenog 2017. Rješenje za provođenje Edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: