Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 22.04.201

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 22. travnja 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: