Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 15.11.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 15. studenog 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: