Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere u MPDJ-u 08.-09.05.2017.

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu od 8. do 9. svibnja 2017. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: