Edukacijska vježba obnove znanja i vještina IHMS, Zagreb

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održat će se u organizaciji Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u Zagrebu 23. ožujka 2023. Rješenje za provođenje edukacijske vježbe sukladno Edukacijskim programima spomenutom Zavodu izdao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Podijeli: